Doelgroepen

Doelgroepen  

Energieprestatie

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is een maat die de energiezuinigheid van nieuw te bouwen woningen uitdrukt in een getal. De Energie-Index (EI) is een maat die de energiezuinigheid van bestaande woningen uitdrukt in een getal.

 

Energielabel

Een energielabel laat de energieprestatie van een woning of gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A t/m G, dus van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

 

Kijk voor meer informatie over het energielabel op de website van de overheid:

RVO-Energielabel woningen

RVO-Energielabel utiliteit

 

Energie-Index (EI) voor bestaande woningen

De Energie-Index (EI) is vooral bedoeld voor verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens. De Energie-Index bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning. Het aantal huurpunten bepaalt vervolgens de maximale huur die de verhuurder mag vragen. Woningcorporaties en verhuurders hebben een Energie-Index nodig om in aanmerking te komen voor subsidies, waaronder de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en de Fonds energiebesparing huursector (FEH) lening.

Bij oplevering, verkoop en verhuur van woningen is een energielabel nodig. Op basis van een Energie-Index wordt een energielabel bepaald en geregistreerd. Hiermee voldoet een woningeigenaar aan de energielabelplicht. Verhuurders van woningen boven de liberalisatiegrens hebben niet te maken met het woningwaarderingsstelsel. Ze mogen net als woningcorporaties een Energie-Index laten opstellen, maar kunnen ook kiezen voor een energielabel, dat ze kunnen aanvragen via energielabelvoorwoningen.nl. Hiermee voldoen ze aan de wettelijke verplichting om op een transactiemoment een label te overhandigen.

Een Energie-Index kan zowel een verhuurder als een particuliere eigenaar vrijwillig laten opstellen. De Energie-Index telt bovendien mee in de maximale huurprijs bij gereguleerde huurwoningen. Woningen met een Energie-Index krijgen ook meteen een energielabel. Het energielabel is verplicht als u uw woning gaat verkopen of verhuren. Een Energie-Index mag alleen opgesteld worden door een gecertificeerde energieadviseur.


Kijk voor meer informatie over de Energie-index op de website van de overheid:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/bestaande-bouw/energie-index

 

Energieprestatie (EPC) voor nieuwbouw

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuw te bouwen woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De bepaling van de EPC ligt vast in de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). Deze norm geldt voor nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw.

 

Kijk voor meer informatie over de EPC op de website van de overheid:

RVO-EPC

 

Bijna energie neutrale gebouwen (BENG)

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. In de BENG eisen spelen de isolatiewaarde en luchtdichtheid van de gebouwschil een prominentere rol dan binnen de EPC. De BENG eisen worden getoetst door middel van de nieuwe bepalingsmethode energieprestatie NTA 8800.

 

Kijk voor meer informatie over de EPC op de website van de overheid:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/energieprestatie-beng

 

Beng
top anchor